OVER HET DORPSHUIS

Voor Noordeloos, door Noordeloos

Naast de dorpsschool is het Dorpshuis Noordeloos één van de vaste bewoners van het Noorderhuis, het multifunctionele gebouw in Noordeloos van de gemeente Molenlanden. In het Noorderhuis is het dorpshuis – officieel de Stichting Dorpshuis Noordeloos (SDN) – verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van alle gebruikers, zowel de niet-commerciële gebruikers als de commerciële partijen. 
Deze stichting wordt gevormd door inwoners uit het dorp en heeft een evenwichtige exploitatie als doel. Eventuele winsten worden gebruikt voor het dorp Noordeloos.

Wil je meer weten over hoe het Noorderhuis tot stand is gekomen? Lees er hier meer over…

De beheerder

Eén van de belangrijkste personen voor het dorpshuis is onze beheerder: René Heijboer. Hij ‘draait’ het dorpshuis en draagt zorg voor de veiligheid, het klimaat en de schoonmaak van het gebouw. René stuurt ingehuurd personeel en vrijwilligers aan, en is tevens het aanspreekpunt voor alle gebruikers, commercieel of niet-commercieel.
De beheerder is in dienst van de stichting, en dus van het dorp.

Heb je een rechtstreekse vraag aan de beheerder? Stuur een bericht naar rene@dorpshuisnoordeloos.nl.

De gebruikersraad

Voor een goed reilen en zeilen van het dorpshuis is het heel belangrijk dat alle gebruikers zich gehoord voelen en tevreden zijn. Hiertoe is er een gebruikersraad opgericht. Deze komt halfjaarlijks bijeen en heeft als doel om de stichting te adviseren wat goed gaat en wat er beter kan.

Wil je graag in de gebruikersraad? Stuur een bericht naar bestuur@dorpshuisnoordeloos.nl.

Het bestuur

Zoals elke stichting heeft ook SDN een bestuur. Dit bestuur heeft als doel het beleid van het dorpshuis te bepalen en zorg te dragen voor een sluitende exploitatie. Het bestuur stuurt de beheerder hierop aan. Het bestuur bestaat uit dorpsgenoten en komt regelmatig bijeen.
Hieronder zijn het beleidsplan van 2023/2026, de statuten en het jaarverslag 2023 van de stichting te downloaden.

Heb je een rechtstreekse vraag aan het bestuur? Stuur een bericht naar bestuur@dorpshuisnoordeloos.nl.